Tumblr Mouse Cursors
Nowhere
Born in winter. 18.

Spain

︵︶︷︸︹︺.
Y el recuerdo, bueno, es como cualquier droga: consumirla es divertido pero preferirías no estar vivo al día siguiente.

Y el recuerdo, bueno, es como cualquier droga: consumirla es divertido pero preferirías no estar vivo al día siguiente.

Notes
2
Posted
7 hours ago

Omnos ♥ a great song… when i see them… i couldn’t speak.. I LOVE THEM!!!!!♥♥♥

Posted
3 days ago

A very very beautiful song… 

När som jag var på mitt adertonde år, det var en vacker gosse som föll uti min håg. Den tänkte jag förevigt att få äga. Men denna min tanke rätt snarelig försvann, det var en annan flicka som lades i hans famn. Den liknar han vid rosende blomma. Nog än jag hållit fader och moder så kär, samt syskon och vänner, som älskat mig här, så går dock denna kärlek över alla. Tack för att du varit min endaste tröst och tack för alla stunder jag vilat vid ditt bröst. I himmlen skall vi åter bli förenta.

Posted
1 week ago
From a spanish movie e.e El Laberinto del Fauno

From a spanish movie e.e El Laberinto del Fauno

(Source: fine-ham-abounds, via timeanddisregard)

Notes
61
Posted
1 week ago

I need winter I am too goth for this

(Source: toxines, via metalhead-from-valhalla)

Notes
25982
Posted
1 week ago
I love this old photo..♥

I love this old photo..♥

(Source: whereismymind-araxiel)

Notes
7
Posted
2 weeks ago

.

Y el recuerdo, bueno, es como cualquier droga: consumirla es divertido pero preferirías no estar vivo al día siguiente

S.C.

Posted
2 weeks ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter